OR_Logo-with-payoff

Privatlivspolitik

Når du deltager i forsøget OurRelationship deler du oplysninger i både mundtlig, skriftlig og elektronisk form.Via din spørgeskemabesvarelse indhenter vi demografiske baggrundsoplysninger, oplysninger om individuel trivsel og oplysninger om trivsel og stabilitet i parforholdet. Via programmet OurRelationship og opkald fra en coach afgiver du også informationer om dit parforhold. Vi indhenter også register-baserede informationer om din civilstand og bopæl fra Danmarks Statistik i en afidentificeret form.

 

Disse oplysninger betragtes som følsomme personoplysninger og behandles i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Databeskyttelsesloven forbyder bl.a. videregivelse af oplysninger til tredjepart uden samtykke, brug af oplysninger til andet formål end det, der er indhentet samtykke til og en række andre forhold.

Hvad bruges dine oplysninger til?

Når du melder dig til forsøget, giver du samtykke til, at dine oplysninger må bruges til forskningsformålet. Hvis du udtrækkes til at deltage i online-forløbet, bruges dine oplysninger også af den coach, som er tilknyttet jer. Denne coach er omfattet af tavshedspligt og behandler dine oplysninger med henblik på at støtte dig og din partner bedst muligt gennem forløbet.

Ansvar for behandling af dine oplysninger

Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling har fælles dataansvar, det vil sige at begge organisationer har eget ansvar for, at de oplysninger, som du deler, ikke fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Rambøll Management er leverandør af det it-system, der behandler og hoster spørgeskemabesvarelserne. Rambøll Management er databehandler og har en kontrakt om dette med Aarhus Universitet. Kontrakten indebærer, at Rambøll Management kun må tilgå dine oplysninger på instruks fra forskerne og kun til det formål, oplysningerne er indhentet til. Kun få medarbejdere i Rambøll har certifikat til at tilgå driftsmiljøet med data, og her logges alle aktiviteter. Der føres konstant præcis log over, hvilke brugere der har haft adgang til hvilke data og systemer samt hvornår. Du kan læse om it-sikkerhed hos Rambøll Management her.

Danmarks Statistik er leverandør af de register-baserede informationer, som vi bruger til at berige data i forskningen. Danmarks Statistik er således også databehandler, og må behandle dine oplysninger men udelukkende på instruks fra den dataansvarlige og kun til de formål, der er beskrevet som forskningens formål. Du kan læse om it-sikkerhed hos Danmarks Statistik her.

Oplysninger du afgiver via programmet OurRelationship opbevares sikkert på Aarhus Universitets egne servere.

Resultater fra forsøget formidles altid i en form, så den enkelte deltager ikke kan genkendes

Sletning af oplysninger

Deltagelse er frivilligt og du kan til enhver tid trække dit samtykke til deltagelse eller behandling af personoplysninger tilbage. Dette kan ske ved at ringe til forsøgsansvarlig Tea Trillingsgaard på tlf +45 8716 5843. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, får det først virkning fra dette tidspunkt, og påvirker ikke lovligheden af vores behandling op til dette tidspunkt.

Projektet er anmeldt til Datatilsynet og registreret i fortegnelsen ved Aarhus Universitet under løbenummer 1732.