OR_Logo-with-payoff

Tag det første skridt mod et bedre forhold

Hvad indebærer online forløbet?

OurRelationship er et amerikansk udviklet forløb, som forskere ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet har oversat til dansk. I løbet af forløbets tre moduler (1. Forstå, 2. Stop-Op, og 3. Accept-og-Forandring) vil du og din partner blive guidet igennem en række online-aktiviteter, som kan hjælpe jer med bedre at forstå og håndtere de udfordringer og konflikter, I oplever i jeres forhold. Gennem strukturerede samtaler, som forløbet guider jer igennem, kommer I også til at samarbejde om at blive bedre til at kommunikere med hinanden og om at genfinde tilliden til hinanden. I kan lave online-aktiviteterne derhjemme, når det passer ind i jeres kalender på jeres telefon, tablet eller computer.

Hvis du bliver udtrukket til online-forløbet, vil du og din partner få en samtale over telefon eller videoopkald med en coach i starten af forløbet. Derudover får I yderligere tre opkald undervejs i forløbet. I kan planlægge samtalerne, så de ligger i løbet af dagen, om aftenen eller i weekenden. I disse samtaler vil jeres coach hjælpe jer med at bruge de færdigheder, I har lært under online-aktiviteterne, i jeres forhold. 

Ourrelationship det internetbaserede alternativ til en parterapeut

Sådan fungerer det, hvis I tilmelder jer

1

Trin 1
Målgruppeafklaring

Det første skridt er at finde ud af, om I lever op til de kriterier, der er for at deltage i projektet. Det foregår ved, at I begge (hver for sig) skal udfylde et kort spørgeskema (tryk på linket nedenfor). Når I begge har udfyldt spørgeskemaet, modtager I begge en mail med svar på, om I lever op til kriterierne.

2

Trin 2
Vær klædt på til projektet

Par, der opfylder kriterierne for deltagelse, vil blive ringet op af en forskningsassistent fra Aarhus Universitet. I denne samtale har I mulighed for at stille spørgsmål til projektet og de to forløb (online- og offline-forløbet). Når I føler jer godt klædt på til at træffe den endelige beslutning, skal I hver især afgive en skriftlig samtykkeerklæring, hvorefter I er tilmeldt forskningsprojektet.

3

Trin 3
Kom i gang med forløbet

Når I er tilmeldt projektet, får I en e-mail med besked om, hvilket forløb, online eller offline, I skal deltage i. Dette afgøres ved lodtrækning.

Hvis I skal deltage i online-forløbet, modtager I desuden to logins på jeres individuelle e-mails og kan med det samme begynde at udforske materialet.

Hvis I skal deltage i offline-forløbet, sender vi jer en pakke, der indeholder to eksemplarer af selvhjælpsbogen og en vejledning i at bruge bogen sammen.

4

Trin 4
Brug den tid, der kræves

Begge forløb vil støtte jer i at styrke og skabe forandring i jeres forhold, men det er vigtigt at være indstillet på, at det ikke sker fra den ene dag til den anden.

Online-forløbet tager 7-8 timer at gennemføre over 2 måneder. I vil via strukturerede aktiviteter og tre opkald med en coach lære nye måder at kommunikere med hinanden på og få ideer til ændringer, I kan foretage. Hvis du og din partner færdiggør forløbet, er der stor sandsynlighed for, at det vil forbedre jeres forhold.

Offline-forløbet (at læse bogen) tager 8-10 timer, og I skal afsætte ca. 4 x 45 minutter til samtale fordelt over 2 måneder. Bogen sætter jer i stand til gennem spørgsmål og eksempler at få øje på fastlåste mønstre og få ideer til nye handlemåder i parforholdet. I vil med stor sandsynlighed opleve, at I får hjælp til at finde en fælles retning mod et bedre parforhold.

Kriterier for deltagelse

For at kunne deltage i forskningsprojektet skal I være samboende og begge være over 18 år. Mindst én af jer skal desuden opleve lav trivsel eller konflikter i parforholdet. I skal også have mindst ét hjemmeboende barn under 18 år på adressen.

Det er nødvendigt for at kunne deltage, at I derhjemme har adgang til en smartphone eller en computer/tablet med internetforbindelse. I skal desuden begge være villige til at deltage, svare på i alt tre spørgeskemaer og afgive et skriftligt informeret samtykke.

Tilmeld dig selv og din partner

Tryk på linket "Tilmeld dig projektet" og se, om du og din partner opfylder kriterierne for at modtage et gratis selvhjælpsforløb. Når både du og din partner har udfyldt det korte spørgeskema, vil I modtage en e-mail med besked om, hvorvidt I opfylder kriterierne.

TILMELDINGEN TIL PROJEKTET ER DESVÆRRE LUKKET (siden start 2022). Vi håber, at kunne åbne tilmeldingen til dette projekt på et senere tidspunkt, så du/I igen kan modtage et gratis selvhjælpsforløb. 

Søg hjælp i tide. Afhjælp parforholdets kriser, utroskab, separation eller skilsmisse.