OR_Logo-with-payoff

Bag om OurRelationship

Dette tilbud om gratis hjælp til parforholdet gennem et online eller offline selvhjælpsforløb er en del af et forskningsprojekt på Aarhus Universitet finansieret af TrygFonden. Bag projektet står en række forskere fra Psykologisk Institut, der ønsker at bidrage til at kunne hjælpe langt flere par, der kæmper med at få forholdet til at fungere.

Vi ønsker med dette projekt at forbedre danske pars mulighed for at få lettilgængelig hjælp, der er til at betale. Samtidig ønsker vi at tilbyde hjælpen i tide, mens begge parter stadig er engagerede i at få forholdet til at fungere. Endelig skal tilbud til par – på linje med andre former for psykologisk hjælp – have en dokumenteret virkning.

I dag findes der ikke noget systematisk udbud af evidensbaserede tilbud til par. Det er derfor op til den enkelte familie at søge privat parterapi eller anden form for hjælp. Mange par oplever, at faktorer som økonomi, tid, usikkerhed, blufærdighed og transporttid kan være barrierer for at søge denne form for hjælp i tide.

Ourrelationship det internetbaserede alternativ til en parterapeut

Formål med projektet

Formålet med dette forskningsprojekt er at sammenligne effekten af et amerikansk udviklet online-forløb med den selvhjælp, der allerede i dag er tilgængelig i form af selvhjælpslitteratur. Hvis I melder jer til projektet i dag, bliver I deltagere i ”pilotstudiet”. Det vil sige den første afprøvning af en dansk udgave af online-forløbet og undersøgelsens metoder. Vi ønsker at inkludere i alt 80 par i perioden 2020-2021.

Vi ved fra forskning, at selvhjælp kan gøre en positiv forskel i parhold. Undersøgelser fra USA har vist, at online-forløbet OurRelationship kan skabe markante og varige forbedringer i parforholdet, selv for par, der oplever væsentlige konflikter, skænderier og utilfredshed. Par kan også have gavn af at læse en bog sammen og lave fælles opgaver rettet mod at forbedre parforholdet.
 
Forsøget er ledet af forskere fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, med bidrag fra Center for Familieudvikling.

Projektansvarlig

Tea Trillingsgaard
Ph.d., autoriseret psykolog og lektor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Udviklere

Udviklere af selvhjælps-forløb

Brian Doss
Forsker og grundlægger af programmet ved universitetet i Miami, USA.

Andrew Christensen
Med-grundlægger og professor ved universitetet i Los Angeles, USA.

Mattias Stølen Due
Psykolog, foredragsholder og direktør for Center for Familieudvikling i København, forfatter til bogen "Pas på parforholdet. Når kærligheden er kommet for at blive".

Coaches

Under online-forløbet vil du møde en af følgende coaches:

Tea Trillingsgaard
Cand.psych., Ph.d.

Hanne Nørr Fentz
Cand.psych., Ph.d.

Josephine Støjberg
Cand.psych

Laura F. M. Chayder 
Bac.psych.

Nanna Ravnborg Jensen
Bac.psych.

Medarbejdere

Vigtige medarbejdere hjælper med at koordinere og afvikle forskningsprojektet. Disse medarbejdere er:

Hanne Nørr Fentz
Ph.d., autoriseret psykolog og postdoc, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
 
Josephine Støjberg
Autoriseret psykolog og ICEEFT certificeret EFT-parterapeut ved Center for Familieudvikling.
 

Finansiering

Dette forskningsprojekt er finansieret af Trygfonden, med støtte fra Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling.

Tilmeld dig selv og din partner

Tryk på linket "Tilmeld dig projektet" og se, om du og din partner opfylder kriterierne for at modtage et gratis selvhjælpsforløb. Når både du og din partner har udfyldt det korte spørgeskema, vil I modtage en e-mail med besked om, hvorvidt I opfylder kriterierne.

TILMELDINGEN TIL PROJEKTET ER DESVÆRRE LUKKET (siden start 2022). Vi håber, at kunne åbne tilmeldingen til dette projekt på et senere tidspunkt, så du/I igen kan modtage et gratis selvhjælpsforløb. 

Søg hjælp i tide. Afhjælp parforholdets kriser, utroskab, separation eller skilsmisse.